Chủ trương đầu tư mở rộng Cảng hàng không Điện Biên được chấp thuận

Quyết định 470/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, theo đó chủ trương đầu tư mở rộng cảng hàng không Điện Biên được chấp thuận. Dự án này do nhà đầu tư Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – ACV thực hiện. Mục tiêu của dự án là xây dựng, mở rộng sân bay Điện Biên với công suất 0.5 triệu lượt khách/năm, bảo đảm khai thác các loại máy bay A320, A321 và tương đương.

Việc mở rộng sân bay còn góp phần tạo động lực cho sự phát triển của kinh tế, văn hóa, xã hội. Cùng với đó là đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh Điện Biên cũng như khu vực Tây Bắc. Quy mô của dự án được thể hiện ở chỗ xây dựng công trình khu bay đáp ứng hoạt động của dòng máy bay hiện đại, cải tạo nhà ga để có thể phục vụ cho nhu cầu di chuyển của hành khách và các công trình hạ tầng kỹ thuật được xây dựng đồng bộ.

Cảng hàng không Điện Biên nằm ở trung tâm thành phố Điện Biên Phủ

Tổng số vốn đầu tư của dự án thuộc chủ sở hữu 100% và đạt 1.547,563 tỉ đồng. Tiến độ của dự án là 34 tháng kể từ khi được chấp thuận đầu tư và thời gian hoạt động của dự án là 50 năm. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chịu trách nhiệm về kết quả thậm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện giám sát, đánh giá hoạt động đâu tư, quản lý, phối hợp quản lý theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Điện Biên sẽ chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục và bố trí đủ vốn, thực hiện giải phóng mặc bằng, đảm bảo hiệu quả việc sử dụng đất sau khi giải phóng mặt bằng, tránh lãng phí tài nguyên. Cùng với đó là chủ trì, phối hợp cùng các bộ phận liên quan thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi, bàn giao đất xây dựng dự án theo quy định của pháp luật.

Dự án mở rộng Cảng hàng không Điện Biên đã được phê duyệt thực hiện

Phối hợp cùng Bộ Tài chính và đơn vị lên quan, hướng dẫn ACV thực hiện ưu đãi về thuế và các chính sách liên quan theo quy định, phối hợp giải quyết kịp thời các khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án.

Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Giao thông vận tải phối hợp và hướng dẫn ACV trong việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự án về lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, bảo đảm phương thức bay an toàn, phát huy vài trò, hiệu quả đầu tư dự án và phù hợp với quy định, pháp luật. Tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành đối với dự án trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư và quản lý khai thác, sử dụng Cảng hàng không Điện Biên theo quy định của pháp luật.