Thông tin thanh toán

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Tên tài khoản: CTY TNHH DU LỊCH LIÊN KẾT TOÀN CẦU

Số tài khoản: 0071000885457

Chi nhánh: CN HCM - PGD SỐ 7

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

Tên tài khoản: CTY TNHH DU LỊCH LIÊN KẾT TOÀN CẦU

Số tài khoản: 118002630710

Chi nhánh: CN HCM - PGD Đinh Tiên Hoàng

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín

Tên tài khoản: CTY TNHH DU LỊCH LIÊN KẾT TOÀN CẦU

Số tài khoản: 060154144628

Chi nhánh: CN Sài Gòn - PGD Võ Thị Sáu

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Tên tài khoản: CTY TNHH DU LỊCH LIÊN KẾT TOÀN CẦU

Số tài khoản: 1600201452738

Chi nhánh: HCM – CN SÀI GÒN

Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh

Tên tài khoản: Chi nhánh Công Ty TNHH Du Lịch Liên Kết Toàn Cầu

Số tài khoản: 063704070004518

Chi nhánh: CN Đà Nẵng - PGD Nguyễn Văn Linh

Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triền Việt Nam

Tên tài khoản: Công Ty TNHH Du Lịch Liên Kết Toàn Cầu

Số tài khoản: 13510000871998

Chi nhánh: HCM – CN GIA ĐỊNH

Ngân Hàng TMCP Á Châu

Tên tài khoản: Công Ty TNHH Du Lịch Liên Kết Toàn Cầu

Số tài khoản: 11028568

Chi nhánh: CN SAI GON – PGD ĐAKAO

Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam

Tên tài khoản: Công Ty TNHH Du Lịch Liên Kết Toàn Cầu

Số tài khoản: 19131556005018

Chi nhánh: CN Gia Định