Quy trình xử lý hành khách gây rối an ninh hàng không

Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 13/2019/TT-BGTVT quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam. Trong đó có nêu rõ quy trình xử lý hành khách có hành vi gây rối trong lĩnh vực hàng không. Cụ thể như sau:

Trường hợp 1: Hành khách chưa lên tàu bay

- Nhân viên kiểm soát an ninh hàng không sẽ ngăn chặn không cho hành khách lên tàu bay, tạm giữ người và giấy tờ về nhân thân của hành khách.

- Xử lý theo đúng nguyên tắc, quy trình xử lý đối với vụ việc vi phạm an ninh hàng không.

- Việc xử lý phải đảm bảo hạn chế đến mức tối đa ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cảng hàng không, sân bay.

Hành khách lẫn giấy tờ nhân thân của hành khách sẽ bị tạm giữ để xử lý theo đúng quy định

Trường hợp 2: Hành khách đã lên tàu bay và tàu bay đang ở mặt đất

- Người chỉ huy tàu bay áp dụng biện pháp xử lý thích hợp theo thẩm quyền.

- Quyết định tạm dừng chuyến bay để đảm bảo an toàn, an ninh cho chuyến bay nếu xét thấy cần thiết rồi thông báo cho đại diện hãng hàng không.

- Đại diện hãng hàng không thông báo vụ việc cho lực lượng kiểm soát an ninh hàng không và Cảng vụ hàng không tại cảng hàng không để phối hợp xử lý.

Trường hợp 3: Tàu bay đang bay

- Người chỉ huy tàu bay phải áp dụng biện pháp xử lý thích hợp theo thẩm quyền.

- Quyết định cho tàu bay hạ cánh để đảm bảo an toàn, an ninh cho chuyến bay nếu xét thấy cần thiết.

- Thông báo vụ việc cho hãng hàng không hoặc nhà chức trách hàng không tại cảng hàng không – nơi tàu bay hạ cánh tùy theo tính chất, mức độ vụ việc.

- Người chỉ huy tàu bay tổ chức tường trình/lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành khách gây rối an ninh hàng không. Sau đó, báo cáo vụ việc theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng hoặc lập biên bản theo quy định của quốc gia sở tại.

- Bàn giao vụ việc cho nhà chức trách hàng không nơi mà tàu bay hạ cánh.

Những điều cần lưu ý trong Thông tư

Khi nhận được thông báo, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không tại sân bay/cảng hàng không lên ngay tàu bay để phối hợp với tổ bay, áp dụng các biện pháp cưỡng chế cần thiết để áp giải hành khách xuống khỏi tàu bay, đồng thời tạm giữ giấy tờ về nhân thân của hành khách cũng như đồ vật vi phạm.

Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không tại sân bay sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế hành khách nếu cần thiết

Sau đó, tổ bay lập bảng tường trình báo cáo vụ việc rồi chuyển giao cho Cảng vụ hàng không để xử lý theo thẩm quyền và đại diện hãng hàng không phải có mặt chứng kiến, phối hợp trong quá trình xử lý vụ việc.

Cảng vụ hàng không có liên quan phải đến ngay nơi xử lý vụ việc để đánh giá và quyết định xử lý theo thẩm quyền khi nhận được thông báo. Đồng thời giám sát toàn bộ quá trình xử lý vụ việc (kể cả trên tàu bay), chủ trì phối hợp với lực lượng kiểm soát an ninh hàng không tại cảng hàng không/sân bay và hãng hàng không để đánh giá vụ việc, quyết định áp dụng các biện pháp an ninh cần thiết.

Cảng vụ hàng không có thể yêu cầu chuyển giao hồ sơ vụ việc, đình chỉ hoặc cho phép tiếp tục thực hiện chuyến bay, lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính.

Trong trường hợp vượt quá thẩm quyền, Cảng vụ hàng không sẽ chuyển vụ việc cho cơ quan chức năng có đủ thẩm quyền xử lý.

Thông tư bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2019.